• ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ ประชุมประจำเดือนธันวาคม เรื่องการสอบแข่งขันแชมป์เปี้ยนเทส โครงการวันคริสต์มาสและปีใหม่ ผลการสอบเพชรยอดมงกุฏ การสอบกลางภาค การเข้าค่ายลูกเสือ ฯลฯ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เมื่อเวลา 15.40 น.ณ ห้องเพรชลดา โรงเรียนสามธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  <<คลิกชมภาพทั้งหมด>>
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<คลิกชมภาพทั้งหมด>>
  • ผู้อำนวยการพฤษภา  ปุยาณุสรณ์และคณะครูอาจารย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 <<คลิกชมภาพทั้งหมด>>
  • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 3
  •  กลุ่มทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยมีตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง(พ่อ) เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  <<คลิกชมภาพทั้งหมด>>
  • สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค <<<คลิกชมภาพทั้งหมด>>>  
  • 18 พย57 ภาพกีฬาสี57_กล้องครูตาV1 คลิกที่นี่ 19 พย 57 ภาพกีฬาสี57_กล้องครูตาV2 คลิกที่นี่ 20 พย 57 ภาพกีฬาสี57_กล้องครูตาV3 คลิกที่นี่ 18-21พย57 ภาพกีฬาสี57_กล้องครูปุย คลิกที่นี่ 21พย57 ภาพกีฬาสี57_กล้องครูจอมv1 คลิกที่นี่ 21พย57 ภาพกีฬาสี57_กล้องครูจอมv2 คลิกที่นี่ 21พย57 8x50m_ครูสาธิตฯเพชรจริก คลิกที่นี่ 21พย57 Blue Cielo Cheer คลิกที่นี่ 21พย57 Red […]
  • ผู้อำนวยการพฤษภา ปุยานุสรณ์ พร้อมคณะครูร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>