• คณะครูอาจารย์ ร่วมกันอวยพรวันเกิด ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ –> ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง สุขสันต์วันเกิด 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
  • คลิกดูรายละเอียด ตารางปฏิบัติงานทะเบียน
  • ผอ. พฤษภา  ปุยานุสรณ์ คณะครูอาจารย์ ร่วมกันประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานครู หน้าที่งานสอน การแข่งขันทักษะพัทลุงวิชาการ การประหยัดพลังงาน และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมกันทำบุญ ถวายเครื่องสังฆทาน ภัตตาหาร แก่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>