• โครงการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML เบื้องต้น เปิดรับสมัคร 19 – 23 มกราคม 58 แข่งขันพร้อมประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 28 มกราคม 58 ณ ห้องอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัติ โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มกราคม 58 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>  
  • เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครู 16 ม.ค. 58 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 6-9 มกราคม 2558 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>