• 21พย57_ภาพกีฬาสี57_กล้องครูจอมv1 คลิกที่นี่ 21พย57_ภาพกีฬาสี57_กล้องครูจอมv2 คลิกที่นี่
  • ผู้อำนวยการพฤษภา ปุยานุสรณ์ พร้อมคณะครูร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>
  • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดย ผอ.อรุณ นนทแก้ว ประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 <<คลิกชมภาพทั้งหมด>>
  • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เนื่องในวันลอยกระทง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดกระทง ประจำปี 2557 <<คลิกชมภาพทั้งหมด>>
  • ผอ.พฤษภา ปุยานุสรณ์ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ สวนศรีธรรมาโศกราช เพื่อร่วมสร้างวินัยให้กับคนในชาติในการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกทางและการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การลดปริมาณขยะ การแยกขยะและเพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นของขวัญสำหรับคนไทย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม […]
  • ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน โดยผู้อำนวยการพฤษภา  ปุยานุสรณ์ เพื่อแจ้งข่าวสารและหน้าที่การปฏิบัติงาน การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งแนวปฏิบัติค่านิยมหลัก 12 ประการ <<ชมภาพทั้งหมด>>
  • บุคลากรโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการมอบ นโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ยึดนโยบายการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด ) <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>
  • ตามที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งนี้  ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ ๑ มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  ห้องสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก