• ผู้อำนวยการพฤษภา  ปุยานุสรณ์ ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันค่ายโครงการ wms champion camp #3 ( ค่าย wms เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่วันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทุนการศึกษา 5000บาท จากค่าย wms -เก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง <<ชมภาพคลิกทั้งหมด>>
  • ตามที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบทักษะพื้นฐาน ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพละ
  • ผู้อำนวยการพฤษภา  ปุยานุสรณ์ ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โคต้าการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระเบียบวินัย พฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องเพชรพรรณราย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • ผู้อำนวยการพฤษภา   ปุยานุสรณ์ ได้มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • ผู้อำนวยการพฤษภา  ปุยานุสรณ์ ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2557 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ได้จัดประชุมคณะครู-อาจารย์ ประจำเดือนกันยายน 2557 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรครูทุกท่าน โดยผู้อำนวยการพฤษภา  ปุยานุสรณ์ <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โดยงานห้องสมุด ได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 2 กันยายน 2557 โดยมีรองสุกัญญา  สุวรรณระ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รายละเอียดการรับสมัครครูพลศึกษา
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้อำนวยการพฤษภา ปุยานุสรณ์ เป็นประธานเปิดงาน <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>