• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 การประกวด/แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การพูดวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเกมส์ต่างๆ บอร์ดความรู้และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช กสท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช ปศุสัตว์หวัด อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช บริษัทปริทเปิ้ลทรีบอร์ดแบนด์ จำกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ท้องฟ้าจำลองคลื่อนที่ (Star Lab)
  • ผู้อำนวยการพฤษภา ปุยานุสรณ์ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2557 <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>
  • ผู้อำนวยการพฤษภา ปุยานุสรณ์ พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเพชรลดา <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>> 
  • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>
  • ผู้อำนวยการพฤษภา ปุยานุสรณ์ พร้อมคณะครู นักเรียนที่เป็นตัวแทน ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อาคารชาแลนเจอร์ 2 ห้องรอยัลจูบิลี่ และห้องจูปิเตอร์ 4-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>
  • ผู้อำนวยการพฤษภา ปุยานุสรณ์ พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน เดินหน้าเทศบาล ทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามหน้าเมือง <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>
  • ผู้อำนวยการพฤษภา ปุยานุสรณ์ พร้อมคณะครูร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 23 กรกาคม 2557  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>
  • งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ในส่วนงานคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการ HelpDesk ComCare ซึ่งเปิดบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์/และอุปกรณ์เบื้องต้น เพื่อช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัด “งานวันวิทยาศาสตร์2557″  ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ร่วมโครงการHelpDesk ComCare พร้อมแสดงผลงานของกลุ่มสาระฯด้วย และ”บริการสแกนไวรัสแฟลชไดร์” ฟรี ในวันงานครั้งนี้ จึงประชาสัมพันธ์ ครู – อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน สามารถใช้บริการได้ตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป