• บุคลากรโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการมอบ นโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ยึดนโยบายการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ( ทุ่งท่าลาด ) <<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>
  • ตามที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งนี้  ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ ๑ มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  ห้องสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ร่วมพิธีแห่หมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ วันที่ 22 กันยายน 2557 ซึ่งมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557(ฉลองพระบรมธาตุสู่มรดกโลก) โดยมี ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการจัดกิจกรรม ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยกล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2460 นับจนถึงบัดนี้เป็นปีที่ 91 แล้ว สำหรับการจัดประกวดหมฺรับจัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2516 […]
  • English Camp for Mattayom 5 students (grade 11th) from Petcharik Demonstration School organized by English Department during August 27th – 29th , 2014 at Singapore. The camp is a great […]
  • ผู้อำนวยการพฤษภา  ปุยานุสรณ์ ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันค่ายโครงการ wms champion camp #3 ( ค่าย wms เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่วันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทุนการศึกษา 5000บาท จากค่าย wms -เก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง <<ชมภาพคลิกทั้งหมด>>
  • ตามที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบทักษะพื้นฐาน ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพละ
  • ผู้อำนวยการพฤษภา  ปุยานุสรณ์ ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โคต้าการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระเบียบวินัย พฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องเพชรพรรณราย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • ผู้อำนวยการพฤษภา   ปุยานุสรณ์ ได้มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • ผู้อำนวยการพฤษภา  ปุยานุสรณ์ ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2557 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>