• โครงการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย (Dreamweaver, Photoshop) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2557 ส่งผลงานภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 จัดโดย…กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์  ใบสมัครการเข่งขันพัฒนาเว็บไซต์  
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกดำเนินการสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2557 ตารางสอบกลางภาค 1_57
  • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 ณ วัดศรีทวี จัดโดย..กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อชี้แจงงานราชการ แผนโครงการ แนวทางการปกครองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ฯลฯ /แนะนำอาจารย์ใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวันสุนทรภู่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันที่ 26 มิ.ย. 2557 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  •   ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผลงาน ที่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกได้มา จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ “นครตรังวิชาการ” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ผลการแข่งขัน    สรุปเหรียญรางวัล
  • ประกาศผลสอบบรรณารักษ์
  • ปรับเปลี่ยนเวลาในการสอบ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จากวันที่ 23 มิ.ย. 2557 เปลี่ยนเป็นวันที่ 24 มิ.ย. 2557 ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  • เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกมีการจัดประชุมผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อ ให้ผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษาและการดำเนินงานของโรงเรียนและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ปกครองรับรู้กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดนโยบายและทิศทางการศึกษาของโรงเรียน ณ หอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>