ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

DSC00600

ต้นเหลืองปรีดียาธร

ชื่อสามัญ: Silver trumpet tree, Tree of gold, Paraguayan silver trumpet tree
ชื่อพื้นเมือง:ตาเบบูยาเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tabebuia argentea Britt
ชื่อวงศ์: BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น
การกระจายพันธ์: ด้วยการเพาะเมล็ด และการตอน
การดูแล: ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้รวดเร็วต้นไม้ตระกูลนี้ไม่ชอบน้ำมาก
สภาพปลูก: เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ระบายน้ำดี แดดจัด
ลักษณะทั่วไป
ต้น – เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่องขรุขระ ลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อน กิ่งก้านเปราะหักง่าย
ใบ – เป็นใบประกอบประกอบด้วยใบย่อย 5 ใบ ลักษณะใบหนาแข็ง และมีขนนุ่ม มีสีเขียวอมขาว
ดอก – มีสีเหลืองสด ออกเป็นช่อๆ ละ 3-10 ดอก ลักษณะกลีบดอกติดกัน ก้านดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อดอกร่วงจะติดฝักและมีเมล็ด
ผล – เป็นฝัก ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร สีเทา มีเส้นสีดำ