สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน


สีฟ้า

เปรียบเสมือนความยุติธรรม


สีแดง

เปรียบเสมือนเลือดนักสู้ที่มีใจกล้าหาญ