สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

//

สีฟ้า

เปรียบเสมือนความยุติธรรม

//

สีแดง

เปรียบเสมือนเลือดนักสู้ที่มีใจกล้าหาญ

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.