10 ม.ค. 62_คณะครูผู้กำกับลูกเสือประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายลูกเสือ


รองผู้อำนวยการ คณะครูผู้กำกับลูกเสือประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>