16 ก.ค. 63_พิธีไว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมพิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมด>>