18 มิ.ย.63_ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/63

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมรวมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>