27 มิ.ย. 62_สอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>