4 ก.พ. 63 โครงการธนาคารขยะ


โครงการธนาคารขยะ รับซื้อขยะ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยอาจารย์ปริญญา  จันทร์ชุม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>