4 ม.ค. 64 ประชุมประจำเดือนมกราคม 64


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม วันที่ 4 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมด>>