4-7 ม.ค.65 สอบวัดกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564


นักเรียนสอบวัดกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพคลิก>>>