2ส.ค.62 กิจกรรม S.T.P. พี่อาสา ของ นักเรียน ม.604


ครูและนักเรียน ม.604 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ร่วมจัดกิจกรรม S.T.P. พี่อาสา วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาพุ ตำบลเขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>