10 พ.ย. 66 การสัมมนาการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

การสัมมนาการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

>>ชมภาพ<<