13 ก.ย. 65 กิจกรรม STEM เรื่อง ปืนใหญ่พลังงานยาง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4

กิจกรรม STEM เรื่อง ปืนใหญ่พลังงานยาง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาทั้งหมด>>>