17 ธ.ค. 63 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ วันที่  17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมด>>