17 พ.ย. 66 คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน จัดพิธีเปิดกิจกรรม STP The Galaxy Show ณ ลานเอนกประสงค์

17 พ.ย. 66 คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน จัดพิธีเปิดกิจกรรม STP The Galaxy Show ณ ลานเอนกประสงค์

>>ชมภาพ<<