19ต.ค.64 ตารางนัดหมายการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน(1-64)

19ต.ค.64 ตารางนัดหมายการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก(1-64)
อ่านรายละเอียด >>คลิก<<