19 ก.พ. 64 พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 9

นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร

โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>

>>ชมคลิกวิดีโอ<<