20 ก.ค. 63_ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>