21ก.ย.64 คณะกรรมการนักเรียนประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์1-64

21ก.ย.64 ผู้บริหารและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์(1-64)
ชมภาพ >>คลิก<<