22 ก.ค. 63_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  <<รายละเอียด>>