24พ.ย.64 คณะครูอบรมเรื่องการแนะแนวต่อประเทศสหรัฐอเมริกา2-64

24พ.ย.64 คณะครูสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเข้าอบรมเรื่องการแนะแนวต่อประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช
ชมภาพ >>คลิก<<