25 พ.ย. 65 ประชุม ผกท.นศท. สถานศึกษา เกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3-5 ปีการศึกษา 2565

ประชุม ผกท.นศท. สถานศึกษา เกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3-5 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
<<<ชมภาพทังหมดคลิก>>>