29ก.ค.64 นักเรียน ม.6 เข้าห้องแนะแนว SAF Online1-64

29ก.ค.64 นักเรียน ม.6 เข้าห้องแนะแนว SAF Online โดยมีคณาจารย์และพี่ๆบ้าน SAF มาแนะแนวการเรียนในมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ชมภาพ >>คลิก>>