30มี.ค.- 4 เม.ย.64 การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานเชี่ยวชาญ2-63

30มี.ค.- 4 เม.ย.64 การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานเชี่ยวชาญ2-63

>>ชมภาพคลิก<<