31 ต.ค. 65 ประชุม เรื่อง การแข่งขันกระทง

คณะครูร่วมประชุม เรื่อง การแข่งขันกระทง กับตัวแทนนักเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>