4 พ.ย. 66 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเพชรจริก

 

4 พ.ย. 66 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดเพชรจริก

>>ชมภาพ<<