5 ส.ค. 63_กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<รายละเอียด>>