6 ก.ย. 65 ขยายผลการอบรม Vonder Go สู่สมาชิกกลุ่ม PLC และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

ขยายผลการอบรม Vonder Go สู่สมาชิกกลุ่ม PLC และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<<ชมภาพทั้งหมด>>>>