6 ม.ค. 64 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ


ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ 1-2 มารายงานตัว ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<รายละเอียด>>