9 ธ.ค. 62_กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้เครื่องมือสำหรับตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม Zipgrade

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้เครื่องมือสำหรับตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม Zipgrade วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>