ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<รายละเอียด>>