เพชรสตรีมมิ่ง62

เพชรสตรีมมิ่ง

( Petch Streaming)

ปีการศึกษา2562

นายสิรธีร์ สายพรหม

#ม.401 : โอทู#

นายนนทพัทธ์ วรรณโชติ

#ม.401 : บิ๊กบอส#

นายทัศว์พล จันพลโท

#ม.401 : ไม้#

นายยสุธาสิน ตั้งจิรสกุล

#ม.401 : ภูมิ#

นายยศพัฒน์ ผลพนม

#ม.403 : แผน#

นายอรรถพล บัวทอง

#ม.403 : อัด#

นายอริญชัย แร่ทอง

#ม.403 : ไอช์#

นายธนัทชนก ศักดิ์พรหม

#ม.403 : เขต#