หมายเลขโทรศัพท์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เลขที่ 217 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

หมายเลขโทรศัพท์

0-7584-6027
0-7584-6050

www.pet.ac.th
 [email protected]
 Petchariknakhonsithammarat
 Petcharik

หมายเลขภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ห้อง
101 สำนักงานอำนวยการ
102 สังคมศึกษา ศาสนาฯ
103 ภาษาต่างประเทศ
104 ห้องสมุดเพชรวิเชียร
105 ศิลปะ
107 ห้องเพชรภิรมย์
108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
110 ฝ่ายกิจการนักเรียน/งานปกครอง/งานแนะแนว
111 ภาษาไทย
112 คณิตศาสตร์
113 ห้องพัฒนา
114 ห้องวิชาการ
116 การงานอาชีพ

Petcharik Demonstration School

217 .,Nai Muang., Muang.,
Nakhon Si Thammarat 80000

Telephone Number

+6675846027
+6675846050

www.pet.ac.th
 [email protected]
 Petchariknakhonsithammarat
 Petcharik

Extension Number Department / Room
101 School director
102 Social Studies, Religion and Culture Department
103 Foreign Languages Department
104 Library
105 Art Department
107 Petpirom Room
108 Science and Technology Department
109 Computer Lab1
110 Student Affairs Department
111 Thai Language Department
112 Mathematics Department
113 Janitor Room
114 Academic Department
115 Career Department