สีประจำโรงเรียน

Font Awesome Icons


สีฟ้า
เปรียบเสมือนความยุติธรรม
สีแดง
เปรียบเสมือนเลือดนักสู้ที่มีใจกล้าหาญ