ผู้บริจาคที่ดินโรงเรียน

Nature

นายกัน วิชัยดิษฐ์

ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก