เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชเพชรจริก

Intro…

ชื่อเสียง เกรียงไกร ใหญ่ล้น  เพชรจริก ทุกคน ล้วนมี ศักดิ์ศรี

โรงเรียนใหญ่ อยู่ในเมือง คนดี  นครศรี เทศบาล เนิ่นนานมา

สีแดง คือ เลือดนักสู้  สีฟ้ารู้ ยุติธรรม นำสมัย

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ล้ำกว่าใคร  ด้วยดวงใจ รักบูชา สถาบัน

กิจใด เราไม่ เคยหวั่น  สู้บากบั่น ในการเรียน เพียรศึกษา

ลูกฟ้าแดง มุ่งมั่น พัฒนา  ชนทั่วหล้า กล่าวขาน นามชื่อเรา

สัญลักษณ์ เพชรใต้ บรมธาตุเจดีย์  สง่าศรี สิงห์คู่ พิทักษ์ คอยรักษา

เป็นหนึ่งนำ กิจกรรม การวิชา  แหล่งศึกษา สาธิตฯเพชรจริก

ดนตรี… **ร้องซ้ำทั้งหมดอีกรอบ**

เป็นหนึ่งนำกิจกรรมการวิชา แหล่งศึกษาสาธิตฯเพชรจริก

 


เพลงเพชรจริกรำลึก

Intro…

จากวัน ที่เธอและฉัน นั้นก้าวย่างมา

ผูกสัญญา ว่าจะรัก กันตลอดไป

เพชรจริก ส่องนำทาง สว่างไสว

ยังตรึงตราใน รั้วฟ้าแดง แหล่งการวิชา

หลักเพชร หลักยึดใจ เราได้สักการ

เทิดทูนครู บาอาจารย์ ด้วยรักศรัทธา

ผ่านคืนวัน กี่เดือนปี ก็ยังห่วงหา

จะกลับคืนมา พัฒนา สถาบัน…

* หลอมรวมจิต สาธิตฯเพชรจริก รวมใจ

จับมือกันไว้ ก้าวไป ยังฝั่งฝัน

ส.ท.พ. นามประจักษ์ สลักมั่น

ด้วยรักผูกพัน ของเรานั้น มิเสื่อมคลาย

** ถิ่นนี้ สร้างคนดี มีความรู้

ยืนหยัดอยู่ คู่สังคม สมดั่งหมาย

สาธิตฯเพชร-จริกที่นี่ คือสายใย

เราภาคภูมิใจ ในสถาบัน

ดนตรี Melody…
ซ้ำ * , ** , ***

*** สาธิตฯเพชร-จริกคือเพชร ในดวงใจ คือสายใย ผูกสัมพันธ์ ฉันและเธอ..