1 พ.ค. 62_ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ


ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ผู้สอบผ่านลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกอังกฤษ>>