10 ม.ค. 63_ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนทุกท่านร่วทประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 63 เวลา09.30น.ณ สำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>