11ส.ค.64แจ้งกำหนดการแจกหนังสือเรียนฟรี1-64

เรื่อง แจ้งกำหนดการแจกหนังสือเรียนฟรีและการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<