11 ม.ค. 65 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ


กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 11 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<<<ชมภาพคลิก>>>>>