12 ก.พ. 63 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขัน ROV Tournament ครั้งที่ 3

รองสุกัญญา  สุวรรณระ มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขัน ROV Tournament ครั้งที่ 3 ให้แกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>