15 ก.พ. 64 สอบกลางภาคนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 2/2563

สอบกลางภาคนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 2/2563 ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ. 64 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>