17 พ.ย.62_โครงการ TEDET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมโครงการ TEDET วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>