18ส.ค.64 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Amazing Rubberland1-64

18ส.ค.64 เวลา 08.30 – 12.00 น. ตัวแทนนักเรียน ม.5 และ ม.6 และคณะครูที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Amazing Rubberland ดินแดนวัสดุมหัศจรรย์ด้านยางและไม้” แบบออนไลน์ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ชมภาพ >>คลิก<<