18 พ.ย. 62_พิธีส่งมอบแว่นตา โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของนักเรียน


ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ เป็นประทานพิธีส่งมอบแว่นตา โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของนักเรียน ให้กับนักเรียน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพคลิก>>