18 มิ.ย. 2565 โครงการพัฒนาชุดทดลองปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักเรียน และนักศึกษาในสายวิชาชีพอาชีวศึกษา และสามัญศึกษา


โครงการพัฒนาชุดทดลองปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักเรียน และนักศึกษาในสายวิชาชีพอาชีวศึกษา และสามัญศึกษา
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>