19 มิ.ย. 65 ขยายผลการอบรม Virtual Community Learning Space สู่สมาชิกกลุ่ม PLC และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้กับนักเรียน

ขยายผลการอบรม Virtual Community Learning Space สู่สมาชิกกลุ่ม PLC และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้กับนักเรียน
<<<ชมภาพคลิก>>>