2-3ธ.ค.63 แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากอุทกภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนัก (เพิ่มเติมฉบับที่2)2-63

2-3ธ.ค.63 แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากอุทกภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนัก (เพิ่มเติมฉบับที่2)2-63