21 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ซึ่งจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>