21 มิ.ย. 65 ผกก.นศท.สถานศึกษา ประชุมชี้แจงนักเรียนที่สมัคร นศท.ปี1/65

ผกก.นศท.สถานศึกษา ประชุมชี้แจงนักเรียนที่สมัคร นศท.ปี1/65 เรื่องการรวบรวมหลักฐานการสมัครและการทดสอบร่างกาย ในวันที่ 30 มิ.ย. 65
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>